Privacybeleid

Gegevensbescherming-
Uitleg

gegevensbescherming

1. Verantwoordelijke instantie
teamtravel GmbH
Gedelegeerd bestuurder: Fabian Schlupp
Kleiner Schäferkamp 35b
20357 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 87409546
E-mail: info@eurotournaments.com
Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
 
 
2.1 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, adres en alle gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u deelneemt aan onze evenementen.
Dit omvat geen geaggregeerde gegevens die we verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt of in de vorm van tellingen bij evenementen op de site, en die niet direct aan uw persoon kunnen worden gekoppeld.
 
2.2 Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor de ondersteuning voor en tijdens de deelname aan onze evenementen, inclusief eventuele latere garanties, voor onze dienstverlening, de technische administratie evenals onze eigen marketingdoeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de contractverwerking of facturering of als u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven (we moeten bijvoorbeeld uw naam doorgeven aan een hotel of een luchtvaartmaatschappij als u de accommodatie of vervoersservice via ons hebt geboekt, maar een derde bedrijf de bijbehorende service levert). Als onderdeel van onze evenementen ontvangen de dienstverleners die we gebruiken bijvoorbeeld de benodigde gegevens voor de orderverwerking. De op deze manier doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan en wordt niet uitgevoerd door een van de door ons toevertrouwde dienstverleners. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, tenzij er wettelijke bewaarplichten zijn en als u een claim voor verwijdering heeft ingediend, als de gegevens niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere juridische redenen niet-ontvankelijk is.
 
2.3 Adverteren via e-mail
Deelnemers aan onze evenementen ontvangen na hun deelname aanbevelingen en informatie over toekomstige evenementen. Deze adviezen ontvang je automatisch van ons. Op deze manier willen we u informatie sturen over ons aanbod die voor u interessant kan zijn op basis van uw deelname aan eerdere evenementen. Daarbij houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. Indien u geen aanbevelingen of reclameboodschappen meer van ons wenst te ontvangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken. Hiervoor is een bericht in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) voldoende. Uiteraard vind je in elke e-mail ook een afmeldlink.
 
3. Logbestanden
Elke keer dat onze website wordt bezocht, worden gebruiksgegevens verzonden via de respectieve webbrowser en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijd van toegang, naam van de bezochte pagina, IP-adres, verwijzende URL (URL van waaruit u naar de website bent gekomen), de hoeveelheid overgedragen gegevens, evenals product- en versienummer van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na 30 dagen verwijderd of geanonimiseerd. In het geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet meer aan een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen of slechts met onevenredig veel tijd, kosten en mankracht. We evalueren deze logfile-gegevensrecords in geanonimiseerde vorm om onze website verder te verbeteren en om technische fouten sneller te vinden.
 
4. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
U kunt ook voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Door eurotournaments.com te gebruiken, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Als u niet wilt dat er informatie over uw websitebezoek aan Google Analytics wordt doorgegeven, hebt u de mogelijkheid om een "deactivatie-add-on" voor uw browser te installeren. U kunt deze add-on downloaden op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de download. Houd er echter rekening mee dat dit momenteel alleen beschikbaar is voor Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen we de trackingtools niet gebruiken om ongemerkt persoonlijke gegevens over u te verzamelen, dergelijke gegevens door te geven aan externe providers en marketingplatforms of om de gegevens te koppelen aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.).
 
5. Rechten van de betrokkene op informatie
Volgens de federale wet op de gegevensbescherming hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van gegevens. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet aan derden worden verstrekt, verzoeken wij u uw verzoek per e-mail of per post naar het onder punt 1 vermelde adres te sturen.

Huidige Corona richtlijnen

U bent geïnteresseerd in een van de toernooien, hebt algemene vragen of wilt meer gedetailleerde informatie over accommodatie en prijzen. Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of neem direct contact met ons op!

Huidige Corona richtlijnen

Op dit moment is het natuurlijk moeilijk te zeggen in welke mate tijdens de wereldwijde COVID 19-pandemie de volgende toernooien kunnen plaatsvinden. Daarom willen wij er graag voor zorgen dat u de toernooien gemakkelijk bij ons kunt boeken.

Door de grote flexibiliteit in uw boeking heeft u absoluut niets te verliezen als het toernooi niet door kan gaan.

100% Terugbetaling van alle betalingen in geval van annulering van het evenement, grenssluitingen of een verbod op nachtvluchten

100% Terugbetaling van alle betalingen in geval van annulering van het evenement, grenssluitingen of een verbod op nachtvluchten

100% Terugbetaling van alle betalingen in geval van annulering van het evenement, grenssluitingen of een verbod op nachtvluchten

Als u nog vragen heeft over de coronarichtlijnen, schrijf ons dan een e-mail of bel ons. Wij zullen u graag helpen en de huidige situatie op de toernooien toelichten.

Lees alle Corona richtlijnen

Bent u geïnteresseerd in een van de toernooien of heeft u algemene vragen? Neem dan gewoon rechtstreeks contact met ons op of schrijf ons via het contactformulier!